Abonnements­vilkår

Vilkåra gjeld for bestilling og bruka av abonnement på Øyposten .
Som abonnent på Øyposten har du tilgang til alt vårt innhald i eAvisa og i vår nettavis https://www.oyposten.no . Papiravisa vert levert 1 dag i veka. Du får og tilgang til våre magasin og digitale arkiv.
E-avisa er 100% identisk med papiravisa. Nettavisa på https://www.oyposten.no vert hyppig oppdatert; fleire gonger til dagen.
Aldersgrensa for å bestilla abonnement er 18 år.
Det er viktig å merka seg at den juridiske eigar av abonnementet er den som har teikna det. Det tyder at Brukar-ID og passord til Øyposten sine digitale produkt ikkje må delast med andre enn dei som er i abonnenten sin eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse.
Standardtilgang er eit avgrensa tal på påloggingar. 5 påloggingar privat og 8 påloggingar for bedrifter.
Vilkåra gjeld for både privat- og bedriftskundar.
Transaksjonen går til:

Øyposten AS
Rygjabøvegen 4
4160 Finnøy
Tlf. 51 71 46 60
Foretaksreg: NO 880 815 822 MVA
Epost:www.oyposten.no
https://www.oyposten.no
Bankontonummer 3202.20.26010

Abonnement

Abonnementet skal betalast på forskot og gjeld til me mottek oppseiing, og uansett ut den betalte perioden.
Ved slutten av ein abonnementsperiode vert abonnementet automatisk forlenga med same lengda som den førre perioden.
Abonnementet skal betalast i henhald til forfallsdatoen på faktura. Kjem betaling for seint, gjeld den til kvar tid lovbestemte forseinkingsrenta.
Ved oppseiing gjeld abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert ikkje fornya. Restbeløp vert ikkje refundert.
Ved oppseiing av abonnement med bindingstid kjem eit sluttoppgjer for den perioden du har oppnådd ein prisfordel, tilsvarande den rabatten som er gjeve på eit abonnement utan bindingstid. For å seia opp abonnementet gjers dette på «MiSide» på https://www.oyposten.no eller via e-post til kundesenter@oyposten.no med namn og e-post adresse som er kobla opp mot abonnementet.

Du avslutter/sier opp ditt Øyposten abonnement ved å skru av automatisk fornyelse. Når dette er gjort vil ikke ditt abonnement fornyes når tiden du allerede har betalt for løper ut. Det vil si at du kan bruke abonnementet frem til utløpsdato.
Ved uteblitt betaling vert avisaleveringa og den digitale leveringa stoppa og restrekning for levert periode fakturert. Du kan velja å stansa papiravisleveringa i ein periode utan at det påverkar abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement. Angrerettlova gjeld.

Prisar

Sjå gjeldande prisar her.
Årsabonnementet med 12 månaders bindingstid, månadstrekk med kredittkort eller avtalegiro gjev lågast pris.
Levering i Noreg er gratis. Til utlandet kjem Postens portotillegg.
Ynskjer du faktura i posten, kjem det eit gebyr på kr. 35,- per faktura. Ved betaling med Avtalegiro, E-faktura eller kredittkort er det ikkje gebyr.
Avtalegiro set du opp hjå banken din eller via oss. (Sjå Kundesenter - Abonnement - Avtalegiro.) Elektroniske trekk som ikkje vert betalte innan fristen får purring med fakturagebyr i posten.
Øyposten har rett til når som helst å endra prisen på det løpande abonnementet. Dei nye prisane vert kunngjorde på heimesida seinast 14 dagar før utføring. Nye prisar gjeld då for alle typar abonnement frå fastsett dato.

Betaling

Ein kan kjøpa abonnement eller digital veke og døgntilgang på www.oyposten.no ved å nytta bankkort/kredittkort eller ved å få tilsendt faktura. Ved kortbetaling vert betalingsavtalen automatisk fornya til du seier opp abonnementet.
Øyposten nyttar PayEx som betalingsløysing. PayEx støttar Verified by Visa standarden.
Les meir om PayEx på payex.no Betalingssidene er sikra med SSL-sertifikat. Les meir på Lets Encrypt Det betyr at du som kunde har ekstra sikkerheit ved betaling hjå Øyposten. For kjøp i øvring salskanalar kan faktura eller elektronisk bankbetaling nyttast.
Dersom innbetaling ikkje skjer, vil Øyposten lukka tilgangen og stoppa avisa med umiddelbar verknad.

Levering

I dei områda der avisa vert levert av eigen distributør, har me som mål, men garanterer ikkje, å levera papiravisa seinast kl. 16.00. For andre område gjeld leveringstidene til Posten eller andre samarbeidspartnarar.
E-avisa er tilgjengeleg dagen før kl. 23.00.
Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problem, streikar, lockout eller force majeure i meir enn to dagar, vert dette godgjort med tilsvarande forlenging av abonnementet.
Om årsaka til manglande tilgang er knytta til brukars eigen tilgang til internett eller problem med eige datautstyr/software, vert det inga forlenging.
Ved endring av leveringsadressa må Øyposten kontaktast seinast tre yrkedagar før endringa skal tre i kraft. I feriar tilbyr me gratis flytting til leveringstadar i Noreg. Du kan sjølv registrera di ending på Miside.

MiSide

På Øypostens nettside kan du logge deg inn på Min Side for å administrere ditt abonnement. For å kunna bruka MiSide må du logga deg inn med brukarnamn og passord.
Her kan du:
· Omadressera avisa, fast eller mellombels viss du skal på ferie
· Mellombels stoppa levering av papiravisa
· Sjå betalingsopplysningane dine
· Endra betalingsmåte og oppdatera kredittkortopplysningar
· Oppretta Avtalegiro-avtale
· Senda oss ei melding
· Sei opp abonnementet

Familieabonnement

Som nemt er den juridiske eigaren av abonnementet den som har teikna det.
Abonnenten kan vera innlogga på inntil fem einheitar (mobil, pc/mac, nettbrett) samstundes i abonnenten sin husstand/opphandsadresse. Brukarnamn og passord til Øyposten sine digitale tjenester må ikkje delast med andre enn medlemmer av abonnentens husstand og opphaldsadresse. Dersom abonnenten deler brukarnamn og passord med andre, eller på anna vis misbruker Øyposten sine tenester, har Øyposten rett til straks å stenga abonnentens tilgang til desse og å stansa avisleveringa utan refusjon av innbetalt abonnementsbetaling

Rettigheitar

Som abonnent av Øyposten har du tilgang til alt, tekstar, artiklar, nyhende, foto og video, grafikk og anna som er publisert av Øyposten. Du kan lasta ned og/eller skriva ut ein enkelt kopi av materialet til ditt eige bruk.
Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikkje tillate.

Informasjonskapslar

OM INFORMASJONSKAPSLER («COOKIES») OG ANDRE TEKNOLOGIER FOR LOKAL LAGRING
Ved å benytte våre tjenester uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren, så samtykker du til at mediehusene i Øyposten og våre partneraviser kan benytte denne teknologien i leveransen av våre tjenester. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren.

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER («COOKIES»)?
En informasjonskapsel, ofte kalt «cookie», er en liten tekstfil som lagres på din enhet (PC, mobil eller nettbrett) når du besøker et nettsted. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk, brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider, hvilke annonser du har blitt vist med mer. Vi benytter ulike verktøy for å gjøre analyse av bruksmønster og for å tilpasse innholdet i tjenestene du benytter. Hvert enkelt verktøy benytter sine egne informasjonskapsler for å gjenkjenne din enhet. Liste over verktøy vi benytter finner du i avsnittet «Verktøy som benyttes i Øyposten og partneraviser».

ULIKE TYPER INFORMASJONSKAPSLER
Det finnes flere typer informasjonskapsler som kan klassifiseres etter utløpstid og etter hvilket domene de tilhører.

ETTER UTLØPSTID:
· En sesjonsbasert informasjonskapsel varer bare så lenge nettleserøkten din varer. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, slår av maskinen eller er inaktiv over lang tid, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen slettes.
· En vedvarende informasjonskapsel lagres på din enhet inntil en bestemt dato. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på din enhet til de enten utløper, overskrives av nye informasjonskapsler eller slettes manuelt.
ETTER HVILKET DOMENE DE TILHØRER:
· En førstepartscookie settes av den som driver nettstedet du besøker. Dette er informasjonskapsler mediehuset lagrer for at tjenesten skal fungerer som den gjør, at du skal slippe å logge inn på nytt hver gang og lignende.
· En tredjepartscookie settes av noen andre enn den som driver nettstedet. Dette kan typisk være annonsører som ønsker å måle effekten av sine annonser, og unngå å vise samme annonse til samme bruker for mange ganger.
HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER?
Vi bruker informasjonskapsler blant annet for å forenkle bruken av våre tjenester og gi brukerne mer relevant informasjon. Samtidig brukes også informasjonskapsler for å måle trafikk på nettsidene, samle statistikk, måle effekten av annonser og forbedre tjenestene. I tillegg brukes informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle trafikken og bruken på sidene (eksempelvis ComScore som er offisielle online trafikkmålinger i Norge), for annonsestyring og for å forbedre funksjonaliteten på sidene.
Informasjonskapsler muliggjør mange av de funksjonene vi tar for gitt på Internett. Blant annet gjør informasjonskapsler det mulig for oss å:
· Gjenkjenne din enhet slik at vi kan tilpasse tjenestene basert på dine antatte preferanser, f.eks. tilby personalisert innhold og anbefalinger som er relevant i forhold til din brukeratferd og lesemønster, i kombinasjon med trendanalyser og kunnskap om andre lignende brukeres lesemønster.
· Tillate bruk av spesialfunksjoner og interaktivitet, f.eks. avstemninger, kommentarer og andre former for interaktivitet
· Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre, eksempelvis ved bestilling av tjenester
· Beregne og rapportere antall brukere og trafikk
· Utvikle og forbedre våre tjenester gjennom å analysere og forstå bruken av innhold og tjenester på våre nettsider
· Bygge segmenter og målgrupper for mer relevant annonsering
· Gjenkjenne din enhet slik at vi kan presentere annonser tilpasset deg basert på dine antatte preferanser
INFORMASJONSKAPSLER FRA ANNONSØRER OG TREDJEPARTER
Når du bruker våre tjenester kan annonsører og andre tredjeparter plassere informasjonskapsler på din enhet for å måle og analysere effekten av annonsering, f.eks. telle visninger, klikk og konvertering. Disse aktørene er underlagt tydelige retningslinjer for videre bruk av data. Annonsørene har ikke lov til å bruke data til å bygge profiler og interessegrupper for markedsføring utenfor våre tjenester. Det vil variere fra dag til dag hvilke tredjeparter som samler inn data, hvilke verktøy de benytter samt hvor mange informasjonskapsler de benytter.

INNSYN, DEAKTIVERING OG SLETTING AV INFORMASJONSKAPSLER
I innstillingene i nettlesere finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret. Det finnes også tjenester som er utviklet spesielt for at brukerne skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer som er aktive på ulike nettsider. Se for eksempel
www.ghostery.com eller www.disconnect.me.
Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler i din nettleser. Fremgangsmåten varierer mellom nettlesere. Lenkene nedenfor peker på fremgangsmåter for de meste brukte nettleserne:

· Firefox:
Deaktivere informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler

· Chrome:
Deaktivere informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler

· Safari:
Deaktivere informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler

· Internet Explorer:
Deaktivere informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler

For andre nettlesere henviser vi til leverandørens dokumentasjon. Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at du mister funksjonalitet, f.eks. kan du måtte logge deg på hver gang du benytter tjenesten.
VERKTØY SOM BENYTTES AV ØYPOSTEN OG PARTNERAVISER
Nedenfor er en liste over verktøy som benyttes til analyseformål og for å kunne tilby bedre tjenester i Øyposten og partneraviser. Du kan deaktivere innsamling av data ved å klikke på linkene under for de enkelte verktøy og velge «opt-out» (merk at disse mekanismene stort sett er basert på informasjonskapsler, slik at du kan måtte gjøre innstillingene på nytt hvis du sletter informasjonskapslene eller bytter nettleser):

· Cxense – analyseverktøy og innholdsanbefalinger

· Facebook Conversion Tracking og Custom Audience
· HotJar – analyseverktøy
· AdForm – Annonsesystem
· EnReach - Annonsesystem

· Google Analytics – analyseverktøy

· Google Annonseinnstillinger - Annonsesystem

· AdBlock Analytics - analyseverktøy

Dersom du ønsker å begrense informasjonskapsler som brukes av oss eller tredjeparter til annonsering, kan du laste ned en blank informasjonskapsel («opt-out cookie») fra de ulike teknologi tilbyderne eller benytte egne løsninger som lar det velge hvilke annonseteknologier du ikke ønsker å bli sporet av, f.eks. www.youronlinechoices.com/nor/.

ANDRE TEKNOLOGIER FOR SPORING
Vi kan også bruke nettbøyer/sporingspiksler for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene sporer aktiviteten på ulike nettsider, og gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller identifikatorer på din enhet, og kan forstå hvilke annonser som skal vises eller har vært vist i nettleseren.

HVA BRUKER VI OPPLYSNINGENE TIL?
Vi jobber kontinuerlig for å skape best mulig tjenester og brukeropplevelser, og til dette bruker vi både personopplysninger og andre tilgjengelige former for data. Nedenfor er en beskrivelse av bruksområdene for opplysningene om våre brukere:

FOR Å GJENNOMFØRE AVTALEN MED DEG OG FÅ TJENESTEN TIL Å FUNGERE BEST MULIG
Vi behandler personopplysninger og andre former for data for å kunne levere tjenester som avtalt med deg, og i tråd med dine forventninger. Vi bruker data for å sikre en god brukeropplevelse, bl.a. gjennom automatisk pålogging, tilpasse visningen til din skjermstørrelse og øke ytelsen på tjenestene.

FÅ INNSIKT I STATISTIKK, TRENDER OG HVORDAN TJENESTENE KONSUMERES
Vi bruker ulike analyse- og innsiktsverktøy for å forstå hvordan brukerne benytter våre tjenester. Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.

PERSONALISERING AV INNHOLD OG TJENESTETILBUDET
Vi ønsker å gi deg mest mulig relevant innhold. Ved å bruke data om din brukeratferd kan vi f.eks. fjerne saker du allerede har lest og gi deg anbefalinger på innhold som er relevant for deg eller for andre brukere med lik atferd.

MÅLING OG MÅLRETTING AV ANNONSER
Vi ønsker å vise deg annonser som er mest mulig relevante for deg, og vi måler hvor effektive annonsene er. Til dette bruker vi informasjon om deg, din brukeratferd og lokasjon. Vi styrer hvilke annonser som vises til ulike brukergrupper og hvor mange ganger hver bruker kan se en annonse. For eksempel kan din posisjon benyttes til å vise deg annonser fra nettopp dette området.

MARKEDSFØRING

Hvis du har et aktivt kundeforhold til et mediehus i Øyposten eller en av partneravis, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Slik markedsføring kan også inneholde tilbud og informasjon fra tredjepart. Har du ikke et aktivt kundeforhold med oss, kan vi sende slik markedsføring hvis du har gitt oss samtykke til det.

DELING AV INFORMASJON

Øyposten
Informasjon om din bruk av tjenestene og dine opplysninger kan deles mellom selskapene i Øyposten til bruk for de formål de ble innsamlet eller som er beskrevet i denne personvernpolicy. Selskapene i Øyposten kan bruke opplysningene til utvikling og forbedring av sine egne tjenester.

ANDRE SELSKAPER
I enkelte tilfeller deler vi opplysninger med partneraviser som bruker opplysningene til å berike sine løsninger. Vi inngår da avtaler som begrenser adgang til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldene personvernlovgivning. Oversikt over selskaper som bruker denne cookie-policy finner du

Behandling av personopplysningar

Ved å akseptera desse brukarvilkåra, samtykkjer du i at Øyposten og partnaravisene, kan behandla personopplysingane dine i tråd med fylgjande retningslinjer og personvernpolicyen vår.
Kva informasjon samlar me inn?
Øyposten partnaravisene lagrar og brukar opplysingar om namn, fødselsdato, e-post-adresse, gateadresse og telefonnummer - og opplysingar om eventuell annan rekningsbetalar. I tillegg vert det lagra informasjon om bruken av tenestene, også kva tenester du bestiller, kva nettsider som vert besøkte, informasjon om geografisk posisjon og teknisk informasjon om eininga di og internett-tilkoplinga.
Me kan velja å samanstilla trafikkdata som er tilgjengelege ved hjelp av cookies med informasjon frå brukarprofilen. Dette gjer me for å tilpassa innhaldet til brukarmønsteret ditt og for å gje deg ei best mogeleg brukaroppleving.

Kva brukar me opplysingane dine til?

Opplysingane vert brukte av Øyposten og partnaravisene for å gjennomføra avtalen med deg og til å førebu og vidareutvikla tenestene. Me behandlar også personopplysingar for å få større kunnskap om brukarane våre, slik at me kan levera tenester, tilrådingar, innhald, annonsar og marknadsføring som er tilpassa deg. I tillegg vil opplysingane kunna verta brukte til analyse for å forstå marknadstrendane og for å avgrensa misbruk av tenestene.
Personopplysningane dine vert ikkje vidareselde og vert ikkje brukte til andre føremål, utan eige samtykke til dette frå deg.

Deling av informasjonen din

Øyposten kan dela opplysingar om din bruk av tenestene med andre selskap eigde av oss og dei avisene me har eit gjensidig partnarskap med. Føremålet er tilsvarande det me har skildra i desse avtalevilkåra. Opplysingane kan utleverast til tredjepart i den grad det er naudsynt for at me skal kunna gjennomføra avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.
Korleis kan du administrera eller sletta informasjon om deg sjølv?
Me lagrar ikkje personopplysingar lenger enn det som er naudsynt for å oppfylla føremålet med behandlinga. Du kan når som helst krevja innsyn i opplysingane og endra opplysingar på Miside. Du kan også krevja at dei vert sletta, med mindre opplysingane er naudsynte for å gjennomføra avtaleforholdet mellom deg og mediehuset der du er abonnent, eller dei er lovpålagde.
Ved å godkjenna desse vilkåra, samtykkjer du også til
personvernerklæringa vår.

Samtykke til marknadsføring

Når du er registrert som brukar hjå Øyposten og når du brukar abonnementstenestene våre, ser me på deg som ein kunde med eit aktivt kundeforhold. I eit aktivt kundeforhold vil me kunna ringja deg, senda deg e-post, SMS og på nettsida vår, i tillegg til tilbod og annan relevant informasjon basert på opplysingar me har om deg som kunde. Informasjonen vil vera relevant i forhold til produkta og tenestene våre, og berre vera på eigne vegner.
Marknadsføringa kan innehalde tilbod og informasjon om produkta våre, som til dømes abonnement, nyhendebrev eller tips om korleis ein kan få mest mogleg ut av kundeforholdet.
Dersom du ikkje ynskjer å motta slik marknadsføring kan du reservera deg ved å klikka på linken for å melda deg av denne tenesta.
Dersom du har spørsmål til avtalen, er du velkomen til å kontakta oss: Telefon 51 71 46 60 og epost: kundeservice@oyposten.no

Endring av vilkår

Abonnementsvilkåra kan bli endra, og dei til ein kvar tid gjeldande vilkåra er oppdatert på www.oyposten.no
Finnøy 04.04.19